وام رهن مسکن

 

الف - شرایط اخذ وام رهن مسکن

وام رهن مسکن در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ دارای سه سال سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثانیاٌ منزل مسکونی با مبلغ رهن ثابت اجاره بنماید و باید به اطلاع برسانیم که اجاره نامه منزل رهن شده باید برای مدت یک سال شمسی تنظیم و توسط مشاور املاک معتبر مهر وامضا گردد و نیز دارای امضا موجر ومستاجر و آدرس ملک رهن شده و آدرس بنگاه مربوطه باشد و چک وام در وجه وام گیرنده (مستاجر) صادر خواهد شد.

این وام تنها یک بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به متقاضی تعلق خواهد گرفت و چنانچه مبلغ این وام توسط سازمان تغیری حاصل کند و در صورت اضافه شدن پس از منقضی شدن اجاره نامه قبلی تنها تفاوت آن به متقاضی تعلق خواهد گرفت و در صورتی که پرسنل از وام خرید مسکن و یا وام تعمیر مسکن استفاده نموده باشند نمی توانند از این وام استفاده نمایند.

ب - مدارک وام رهن مسکن

جهت اخذ وام رهن مسکن متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ – ارائه درخواست اخذ وام رهن مسکن در سایت مربوطه

۲ – تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳ - پرینت فرم وام رهن مسکن وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴ – ارائه اجاره نامه معتبر مشاور املاک

۵ – یک برگ چک با ظهر نویسی ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع می باشد)

وام رهن مسکن مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۱۲% برای کارکنان غیر عضو هیات علمی و همچنین اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که حداکثر برای کارکنان غیر عضو هیات علمی در شش سال شمسی و برای اعضاء محترم هیات علمی در سه سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید.

لازم به ذکر است چنانچه وام گیرنده بخواهد از وام خرید مسکن و یا تعمیر مسکن دانشگاه استفاده نماید مانده اصل این وام از وام خرید و یا تعمیرایشان کسر خواهد شد و در صورت اخذ این دو وام دیگر نمی تواند وام رهن مسکن از دانشگاه اخذ کند.