اداره ترابری

 

قابل توجه روسای محترم امور عمومی دانشکده ها و سایر همکاران :
- با توجه به محدودیت خودروی وانت بار خواهشمند است بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی دانشکده هایی که جهت گرفتن کالای خود نیازمند استفاده از وانت بار می باشند از قبل در این خصوص هماهنگی های لازم را بعمل آورند.
- خواهشمند است بمنظور کاهش هزینه های غیر ضروری در واحد در صورت عدم نیاز به حضور رانندگان استیجاری و اتمام کارهای روزانه نسبت به خروج راننده اقدام فرمائید.
- خواهشمند است تاخیر یا عدم حضور اتوبوس های ایاب و ذهاب کارکنان را حداقل نیم ساعت قبل از پایان وقت اداری(زمان حرکت سرویس کارکنان از ضلع غربی ساختمان علوم انسانی) 
اطلاع رسانی فرمائید تا امکان جایگزینی خودرو و سرویس دهی فراهم باشد. لازم به ذکر است با هماهنگی بعمل آمده با واحد گشت سرویس های مذکور بایستی حداقل 45 دقیقه قبل در محل دانشکده حاضر باشند.
خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از رانندگان موضوع با ذکر شماره پلاک خودرو و یا نام راننده به صورت کتبی به این اداره گزارش گردد تا موضوع قابل پیگیری و اقدام باشد.

اطلاعیه ها (قابل توجه همکاران و دانشجویان محترم)
- از کلیه دانشجویان و همکاران محترم تقاضامندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی سرویسها اعم از سرعت زیاد، سبقت غیرمجاز، رفتار نامناسب و خطرناک و .... به اداره ترابری واقع در طبقه دوم ساختمان اداره واحد اهواز مراجعه فرمائید.
- به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند هرگونه تغییر مسیر سرویسها تنها با مجوز و هماهنگی اداره ترابری امکان پذیر بوده و در صورت مشاهده تخلف موضوع به نحو قانونی پیگیری خواهد گردید.
- با توجه به اینکه تنها کارکنان دانشگاه مجاز به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب می باشند لذا رانندگان محترم شرکت واحد گشت موظفند از سوار نمودن کلیه پرسنل فاقد کارت سرویس خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق شرکت های مربوطه با عوامل ذیربط برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
- از کلیه دانشجویان و همکاران محترم تقاضا مندیم هرگونه تخلف رانندگان با ذکر شماره ماشین و یا نام راننده گزارش گردد تا به نحو مقتضی قابل پیگیری باشد.